AKTIVITETER I RÅDHUSET
 
Monday 4/3/2023 
12:00-14:00Rådhuset/Innbyggervert NAV Odal innbyggervert  
Tuesday 4/4/2023 
12:00-15:00Rådhuset/Innbyggervert Utvikling og flyktningearbeid v/Kari Mette  
Thursday 4/6/2023 
13:00-13:30Rådhuset/Innbyggertorg Stoltrim  
Monday 4/10/2023 
12:00-14:00Rådhuset/Innbyggervert NAV Odal innbyggervert  
Tuesday 4/11/2023 
12:00-15:00Rådhuset/Innbyggervert Utvikling og flyktningearbeid v/Kari Mette  
Thursday 4/13/2023 
12:00-14:00Rådhuset/Innbyggertorg På grensen til allsang  
Saturday 4/15/2023 
12:00-13:30Rådhuset/Innbyggertorg Kvinnenettverket - Informasjon om mulighet for dyrking av grønsaker i drivhus  
Monday 4/17/2023 
12:00-14:00Rådhuset/Innbyggervert NAV Odal innbyggervert  
Tuesday 4/18/2023 
12:00-15:00Rådhuset/Innbyggervert Utvikling og flyktningearbeid v/Kari Mette  
Thursday 4/20/2023 
13:00-13:30Rådhuset/Innbyggertorg Stoltrim  
14:00-17:00Rådhuset/Innbyggertorg Pensjonistforbundet - oppstartsmøte